I’m the bookman, I’m the greatest!

Well, this has been quite a journey! Many struggles, but way more moments to be proud of.  Our bookpeople are fighters, so we can be 100% sure that they take the last week at Bookfield just as serious as the first one, if not even more. Let’s take a look at the 11th week!

Šis ir bijis viens neparasts piedzīvojums! Daudz grūtības, bet daudz vairāk brīži par kuriem lepoties un priecāties. Mūsu grāmatu puiši un meitenes ir cīnītāji, un mēs varam būt 100% pārliecināti, ka pēdējo nedēļu Bookfieldā viņi uztver tikpat nopietni kā pirmo, ja ne pat vēl nopietnāk. Atskatīsimies uz 11 nedēļu, kā tā tika pavadīta!

 

Sanita and Do One More!

“Aizvadīta pēdējā svētdienas tikšanās un ir palikusi tikai pēdējā nedēļa Bukfildā. Visi esam sajūsmas pilni un vēl nemaz negribam uz mājām, jo vēl jāsatiek tik daudz mammas.
Valters pierādīja, ka Do One More ir atslēga uz panākumiem – nedēļas vidū, vienu dienu, kad viņš domāja, ka vajag pieklauvēt vēl pie pēdējām durvīm, pēdējā ģimene nopirka grāmatas, pabaroja ar garšīgām vakariņām un vēl iedeva līdzi.
Sūtam sveicienus no Minnesotas uz Latviju! “
“We are successfully done with the last Sunday meeting, and we have only one week left at the Bookfield. We all are super excited and we don’t want to go home yet, because we still have so many moms to meet.
 Valters proved that the motto Do One More truly is the key to success – in the middle of the week, when he thought he should knock on one more door, the family bought books, gave him dinner and even gave some food with him.
Sending greetings to Latvia from Minnesota!
sanita4

Silvija and St. John’s Wort

“He hey!

Jānim ar Emīlu svētdienas ir super dienas, kad jaunieši izpriecājas. Puiši bijuši ļoti skaistā restorānā Homērā. Pica esot ļoti laba un apkalpošana superīga!

Rihards un Raitis esot uzkāpuši pašā Hatcers Pass kalnā novērot apkārtni. Bildēs skats izskatās lieliski, dzīvē noteikti vēl lieliskāk!

Silvija un Agate dodās pēdējo nedēļu pavadīt Ketchikenā! Tā ir sala Dienvid Aļaskā. Tur var nokļūt ar kuği, kas iet no Džuno pilsētas 17 h! Kā arī meitenes iepērk jaunas ūdensizturīgas botas, jo tur līstot 24/7.

Ruta ar Madaru arī šo nedeļu pavadīs citur, meitenes nomainīja Ziemeļpolu uz Fairbenksu. Iegādājās jaunus riteņus un tagad ir pirmās meičas ciemā!

Uz drīzu tikšanos! Veiksmīgu nedēļu.”

For Janis and Emils Sundays are fun days. The guys were at a very beautiful restaurant in Homer. The pizza was very good and the service great!

Rihards and Raitis climbed to the top of the Hatchers Pass to have a better view.  In the pictures the view looks great, and it’s probably way better up close!

Silvija and Agate are going to spend their last week in Ketchikan! It is an island in south Alaska. You can get there with a boat, that leaves from Juneau and it takes 17 h to get there! The girls also bought some new, waterproof shoes, because it rains there 24/7.

Ruta and Madara will spend this week somewhere else, the girls traded North Pole for Fairbanks. They bought some new bikes and now they are the coolest chicks in town!

See you soon! Have a great week!

 

Liene and Success Hunters!

 

“We are the most happiest org ever! We choose to have the best week of our lives, watch out, we are on fire!”

“Mēs esam laimīgākā organizācija! Mēs esam nolēmuši, ka šī būs labākā mūsu dzīves nedēļa, uzmanieties, mēs esam iekarsuši!”

IMG_20170820_203242

 

Dāvis and Ponies 4 Life!

Kristaps: Satika vecmammu, kura dzirdot Kristapa akcentu jautāja, vai viņš ir no: Zviedrijas, Igaunijas vai Latvijas. Viņa zināja tās valstis, jo viņa bija braukusi kruīzā ar Tallink kuģi.

Dāvis: Strādāja jaunā teritorijā, kur iegūst naftu, tur bija daudz naftas pumpji, un visur smaržoja pēc eļļas, naftas, benzīna. Vēl viņš satika vecmammu, kura viņam līdzi iedeva tikko ceptu, šokolādes kliņģeri.

Ēvija: Sāka strādāt jaunā pilsētā, kur vajadzēja atļauju, lai strādātu. Ēvija aizgāja uz policijas iecirkni, bet atbildīgais darbinieks nebija darbā. Tad viņa aizbrauca uz blakus pilsētu, un strādājot nejauši pieklauvēja pie viņa durvīm, izstāstīja par sevi, un teica, ka kaut kad nedēļas laikā piebrauks, lai uztaisītu atļauju. Un, kad viņa ieradās, viss jau bija sagatavots!

Anta: Šonedēļ bija ļoti, ļoti forša viesģimene, trīs filipīnieši: divas māsas, vienas māsas vīrs un viens vecāks  amerikāņu kungs. Vecmammas nāca mūsu istabā, kārtoja gultas, mazgāja drēbes, un nevarēja saprast, kurai kas pieder.

Zane: Strādājot satika cilvēkus no Krievijas, un prezentēja grāmatas krieviski, viņiem patika Zanes akcents. Satika mammu, kurai mājās bija 3 vāverēni, viņi bija nokrituši no koka, un ģimene tos izglāba, tur mājā iekšā, un baro ar riekstiem, un graudiem. Sestdien vakarā meksikāņu vecmamma uzcienāja ar mājās augušu arbūzu, tas bija spilgti sarkans, ļoti salds un sulīgs.

Edijs: Gāja pa ielu, un redzēja, ka mājā ieiet pamatskolas meitene. Viņš aizgāja pieklauvēt, un viņa prasīja:Kas tur ir? Edijis atbildēja, ka Spidermen! Meitene teica, ka viņai neko nevajag, viņai viss ir!

 

And what about Guntars?

He is enjoying Prince Edward Island – smallest province of Canada

guntars 3

Advertisements

My bookbag brings all the moms to the yard

We are at the highest point of skill level, attitude and energy – now the only thing to do is to use this , and look for moms who value education! From all the places you can spend your money, buying books from a cool exchange student is one the best things ever!

 

Mūsu prasmes, enerģijas līmenis un attieksme ir pašā virsotnē- tagad galvenais ir to izmantot, un atrast mammas, kas augstu vērte labu izglītību! No visiem iespējamajiem veidiem kā tērēt naudu, nopirkt grāmatas no forša apmaiņas studenta, ir viens no vislabākajiem variantiem!

image5

Sanita and Do One More!

”Desmitā nedēļa ir aizvadīta veiksmīgi.  Do one more visu nedēļu cītīgi strādāja, satika daudz mammas, tētus, skolotājas un vecvecākus, tāpēc svētdien izvēlējāmies aizbraukt uz All you can eat, lai iestiprinātos pēdējām 2 nedēļām. Izbaudījām siltu ēdienu, pārrunājām, kas noticis pa nedēļu, izdomājām jaunus plānus nākamajai nedēļai un tagad esam gatavi vislabākajai nedēļai.

Uz atvadām no super viesģimenes uzņēmām bildi ar Ilonu – host mammu no Latvijas”
”The week 10 has passed by successfully. “Do one more” worked really hard this week, met a lot of moms,dads, teachers and grandparents, so on Sunday we decided to go to an All You Can Eat place, to have enough energy for the rest of the two weeks. We enjoyed a hot meal, talked about what happened during the week, made plans for the following week, and no we are ready for the best week ever!
Saying goodbye to an awesome host family, a picture with Ilona -a host mom from Latvia”
sanita3.jpg

Silvija and St John’s Wort

Asinszāles komanda sūta sirsnīgus sveicienus!

Silvija ar Agati izpriecājas Juneau glacier – Sasalis ledus klucis jau daudz tūkstošus gadus tur skaisti stāvot. Skats esot vienreizējs, kā photoshop. Meitenes arī redzējušas kā lāči ķer zivis un pēctam arī tās apēd. Brīnišķīgi skati Juneau! 

Raitis ar Rihardu pārskaita grāmatas vai viss notiek kā vajag, lai visas mammas saņemtu grāmatas. Un puiši šonedēļ ceļo no Fairbanks uz Wasilla pa ceļam piestājot aplūkot Denali parku.

Jānis un Emīls – Šie divi trakie jaunieši ir Homērā. Visi, kas dzīvo Aļaskā saka, ka Homēra ir skaistākā pilsēta un, kā puiši saka, nevarot arī nepiekrist tam. Skats tiešām esot apbrīnojams, jo pilsētu ieskaujot sniegoti kalni. Bilde, ko puiši uzņēmuši, esot uz 5km gara ceļa, kas savieno pilsētas centru ar salu.

Ruta un Madara šajā nedēļas nogalē beidzot viesojās pie paša Ziemassvētku vecīša Ziemeļpolā! Un dzīvo tikai nepilna kilometra attālumā no paša pasaules centra. Visiespaidīgākais esot tas, ka Ziemeļpolā ir daudz karstāks laiks nekā, kad dzīvoja Ankoridžā. Un laternas izskatās kā piparmētru spieķīši, jeb vienkārši sakot – Ziemassvētki visu cauru gadu. 😀

Lai izdevusies šī nedēļa! Bučas!

 

“The team of St. John’s Wort is sending warm greetings!

Agate and Silvija is having fun at the Juneau glacier – a big frozen block of ice that has been there for thousands of years. The view is amazing, like Photoshop. The girls also have seen how the bears catch the fish and eat them afterwards! Beautiful view!

Raitis and Rihards are counting the books to make sure everything is all right, so all of the moms get their books. This week the boys are travelling from Fairbanks to Wasilla on their way stopping at the Denali park.

Janis and Emils, two crazy guys, are in Homer right now. Everybody that live in Alaska say that Homer is the most beautiful place there, and the guys couldn’t agree more. The view is truly amazing, because the town is surrounded by snowy mountains. The picture that was taken by the boys is on a 5km long road, that connects the city center with an island. ”

Ruta and Madara finally visited Santa Clause this Sunday! They live less then one km away from the center of the world. The most impressive thing is that it is way hotter in North pole than it was in Anchorage. And the lanterns look like candy canes – in other words, it is Christmas the whole year!

Have a great week! Kisses!

Liisi and Growth Clan!

And here is Liisi with her org, that had a great day full of laughter and positive energy! All the mom’s in the turf love these smiling faces!

Un šeit ir Liisi ar savu organizāciju, kuriem bija fantastiska diena, piepildīta ar smiekliem un pozitīvu enerģiju! Visas mammas teritorijā dievina šīs smaidīgās sejas!

Liene and Success Hunters!

 

“10th week has passed and we are stronger than before. What we love to remember every Sunday- we are happy sexy and rich! Greetings from the most blessed and happiest book people across the world!”

“Ir aizvadīta desmitā nedēļa un mēs esam tik stipri ka vēl nekad. Mums katru svētdienu patīk sev atgādināt, ka mēs esam laimīgi, seksīgi un bagāti! Sveicieni no vieniem no  vislaimigākajiem un vispriecīgākajiem grāmatu tirgoņiem pasaulē”

cofdav

Dāvis and Ponies 4 Life

 Anta: Pirmdienas rīts atnāca ar ļoti lielu negaisu. Laikam ja Teksasā vienreiz vasarā nolīst, tad nolīst par visu vasaru. Vēl meitenes šonedēļ dzīvoja viesnīcā, un vienu rītu Anta gāja maksāt par nākamo dienu, un viņa iedeva savu pasi. Administrators paņemdams viņas pasi bija ļoti izbrīnīts, jo tur nebija bildes! Izrādījās tā bija viņas Southwestern pase, bet viņš tā pat pieņēma to, abi sāka smieties!

Edijs: Satika Meksikāņu tēti, kurš knapi runāja angliski, Edijs iepazīstināja ar sevi, teica, ka ir students no Eiropas, un viņu sauc Edijs, tētis palika ļoti izbrīnīts, jo izrādās viņu sauc Edijs! Viņš bija pārsteigts, kā nepazīstams students zina viņa vārdu. Vēl viņš satika ģimeni, kuri ir radinieki Al Capone.

Dāvis: Dāvis šonedēļ izīrēja jaunu mašīnu-Mustangu, un viņš satika mammu, kurai ļoti, ļoti patīk Mustangi. Viņa stāstīja, ka viņai agrāk bija tikai Mustangi, bet viņai nācās tos pārdod, jo viņa pārāk bieži pārkāpa ātruma ierobežojumus, un viņai bija soda biļetes. Viņā gribēja, lai viņu Dāvis izvizina.

Kristaps: Kristaps arī izīrēja jaunu mašīnu, Mustangu-sarkanu ar nolaižamo jumtu. Un katru dienu viņam kāds izteica komplimentus par mašīnu. Vēl viņam ir joks, ko viņš saka sēžot ar mammu, viņš prasa, vai cilvēki zina, kas ir Betmens? Visi parasti saka, ka jā. Tad viņš saka, ka Betmenam ir Betmobīlis, un ja Kristaps ir Bookmens, viņam ir….Bookmobīlis

Zane: Pirmdien lija lietus, un ejot pa teritoriju pie vienas mājas smidzināja zāles laistītājs, tas lika pasmaidīt! Vēl Zane sēdēja ar mammu, un viņā bija atbraukusi ciemos pie sava brāļa, un mājās bija arī brāļa istabas biedrs, kurš Zanei atnesa ūdeni, un piestūma riteni tuvāk mājai, lai tas gluži nestāv uz ielas. Tas likās ļoti gādīgi no viņa puses. Tad Zane brauca prom no mājas un paskatījās savā somiņā, kur parasti stāv ūdens, tur bija maza lapiņa, ar telefona nr-piezvani man! Tas uzlaboja garastāvokli visai dienai!

Ēvija: Strādāja mazā pilsētiņā un redzēja daudz dzīvnieku, pilsētā žogos  ganījās: cūkas, vistas, truši, pa ceļam uz darbu redzēja īstus Teksas laukus ar milzīgiem govju ganāmpulkiem. Tad katru dienu braucot uz darbu ceļa malā bija arbūzu stends, bez cilvēkiem , un tad viņa sestdienas vakarā piestāja tur, atstāja burciņā naudu, un izvēlējās pašu lielāko arbūzu. Tad vienu dienu strādājot kopa ar Antu, Anta esot fokusā, gandrīz divreiz iekāpa svešā mašīnā, Ēvija katru reizi ļoti sāka smieties.

unnamed (2)

Guntars and Uldis are saying goodbye to New Brunswick!

Guntars un Uldis atvadās no Ņūbransvikas!

uldis 1guntars 1

August – the best month for selling books!

Kids across the ocean are no different than here – they already know that the school time is getting closer and closer. And this is the part when one of our happy sales people rings the door bell and makes the families life way way easier! Like they have been doing whole summer long:)

Bērni otrpus okeānam ir tādi paši kā šeit- visi saprot, ka  skolas laiks vairs nav aiz kalniem . Un šajā brīdī , kāds no mūsu priecīgajiem tirgoņiem nospiež zvana pogu, un padara kādas ģimenes dzīvi daudz ,daudz vienkāršāku! Tāpat kā viņi jau to ir darījuši visas vasaras laikā 🙂

 

Silvija and St. John’s Wort

 

“Čau visiem!

Esam atkal atpakaļ kopā ar jums pēc šīs lieliskās nedēļas.

Šo svētdien komandas tikšanās norisinājās caur Skype, jo nu esam viens no otra ļoti tālu. Kamēr Jānis un Emīls šajā svētdienā bauda kultūru Kenai, tikmēr Raitis ar Rihardu ieturas ar lielu brokastu maltīti un spodrina mašīnu Fairbanksā. Silvija un Agate izbauda skaisto kalnu skatu Džūno, bet Ruta ar Madaru šo nedēļ ceļo uz pašu Ziemeļpolu un cer satikt arī Ziemassvētku vecīti.

Vasara lieliem soļiem iet uz otru pusi, tāpēc baudam Aļasku, kamēr vēl var. Tiekamies pēc nedēļas!”

 

“Hi everybody!

We are ready to report after this awesome week.

This Sunday the team meeting was through Skype, since we are very far from each other. While Jānis and Emils enjoyed culture in Kenai , Raitis and Rihards were having power breakfast and polishing the car in Fairbanks. Silvija and Agate are enjoying the beautiful mountain view in Juno, but this week  Ruta and Madara will be travelling to North Pole, and are in hopes to meet Santa Clause.

The Summer is getting closer to the other end, that’s why we are enjoying Alaska as much as we can while we have the time. See you in a week!

 

IMG_1115IMG_1206IMG_1212IMG-087320170806_090106

 

Dāvis and Ponies 4 Life!

 

Dāvis: Satika mammu, kura strādā aptiekā un viņas vīrs ir policists. Un, kad Dāvis angliski jautāja, ko viņi dara, viņa atbildēja: “I sell drugs, and my husband is a police officer”. Pluss viņiem mājās bija policijas suns, kurš lidostās meklē, vai kāds nav ienesis ko nelegālu.

Davis met a mom who worked at a pharmacy, but her husband was a policeman.  When Davis asked what do they do for a living she said that she sells drugs, but her husband works at the police! They also had a police dog, that searches airports for anything illegal.

Kristapam durvis atvēra kāds tētis, un teica, ka tagad nevar ar Kristapu runāt, jo ir šortos.

This week one dad who opened a door said that he can’t talk to Kristaps, because he is in his shorts.

 

Edijs: Šonedēļ satika daudz iedvesmojošu cilvēku, īpaši meksikāņu, kuri ir ieguvuši labu izglītību, tādejādi var dzīvot skaistās, lielās mājās. Un viņu ideja ir tāda, ka bērniem arī ir jābūt labai izglītībai, lai katrai nākamajai paaudzei mājas būtu vēl lielākas, kā ir vecākiem.

This week Edijs met a lot of inspiring people, especially Mexicans, that had a good education, that’s why they are able to live in big, beautiful houses. The goal is that kids would also have a great education, so that each generation would have a better lifestyle.

 

Zane: Iznākot no mājas, Zane apstājās pie riteņa, lai atzīmētu kartē, kur ir bijusi, un tad pēkšņi mašīna iedarbojās pati no sevis. Te var mašīnas iedarbināt bez atslēgas aizdedzē, vienkārši nospied pogu no tāluma un motors sāk rūkt. Tad sestdienas vakarā braucot pa ielu, vienā mājā kāds skaļi spēlēja klavieres, citā kāds pūta tauri, un vēl cita nospiežot zvana pogu, nebija klasiskais ding-dong, bet Bethovena 9. simfonijas fragments.

When Zane walked out of a house, and stopped at her bike to draw her map, a car started to run with no one  inside. Here you can start the engine without a key in the ignition, but by simply pressing a button from afar. Then on Saturday evening, while going down the street, you could hear piano playing from one house, from another house you could hear a trumpet, but for one door, when pressing the door bell, the 9th Symphony would start to play.

Ēvija: Strādāja tuvu pilsētas centram, un jau pēc sit down tētis viņu izveda iekšpagalmā, kur savā vaļā mierīgi ganījās vistas. Bērni teica, ka iepriekš viņiem ir bijušas arī pīles, kuras peldējās baseinā. Šonedēļ viņa arī tika pie jaunas mašīnas, tā ir divreiz foršāka kā Kristapam un Dāvim kopā 😀 

Although Evija worked near the city center, after a sit down one dad showed her their backyard, where there were some hens just chilling around. The kids told her, that they used to also have ducks, that enjoyed swimming in the pool. She also got a new car that is twice as cooler as both Kristaps and Davis cars combined 😀

Anta: Satika sunīti, sestdien pie pirmajām durvīm, kur viņa klauvēja, viņš sāka viņai sekot, un izradījās ka viņš nevienam nepieder, tāpēc Anta viņu aizgādāja uz tuvāko dzīvnieku patversmi. Veci opīši viņai izteica komplimentus par viņas izskatu:) 

On Saturday, at the first door she knocked at , she met a dog , that as it turned out didn’t belong to anyone. That’s why Anta got him to the nearest animal shelter. Also some granddads complimented her on her looks 🙂

WP_20170806_08_46_30_ProWP_20170806_08_54_26_ProWP_20170806_08_54_43_ProWP_20170806_08_58_20_Pro

 

Sanita and Do one more!

 

‘Ir noslēgusies kārtējā nedēļa, kā jau parasti nedēļa ir bijusi pilna ar piedzīvojumiem. Gandrīz visi mūsu grupā ir paspējuši sadraudzēties ar policistiem. Santa ir pārvākusies un dzīvo pie pašas Kanādas robežas, Aksels, Kristiāns un Laura ievācās pie ģimenes, kurā mamma ir no Latvijas. Lauma vienu dienu sajutās kā citā gadsimtā, satiekot Amišus.

Kā svētdienas akivitāti izvēlējāmies aizbraukt paskrituļot. “
“Another week has passed by, and as usual, the week was filled with adventures. Almost everyone from our group have made friends with the police. Santa has moved all the way to the border of Canada, but Aksels, Kristiāns and Laura moved in with a family, where the mom is from Latvia.  One day Lauma felt like in a different century, when she met Amish.
As the Sunday activity we chose to do some rollerskating. “
IMG_7459IMG_7462IMG_7465IMG_7470

Liene and Success Hunters!

 

Success Hunters izbauda SW dzīvesveidu ķīniešu restorānā!

Sucess Hunters are enjoying SW lifestyle at a Chinese restaurant!

 

received_699755066890335.jpeg

 

 

See you next week! Ciao!

IMG_0870

 

Let’s wave goodbye to July!

Two thirds of the summer are done. It means that the hair is much lighter, the skin is much more tanned and our heroes are more professional than ever. This week was very eventful for all of our orgs, let’s check it out!

Divas trešdaļas no vasaras ir “pievarētas”. Tas nozīmē ka mati ir kļuvuši gaišāki, ir parādījies jau diezgan nopietns iedegums, un mūsu grāmatu tirgoņi pamazām kļūst par profesionāļiem. Šī nedēļa visās organizācijās bija notikumiem bagāta, atskatīsiem uz to!

 

Dāvis and Ponies 4 Life

 

Anta sestdien jau braucot mājās  minās kalnā, un garām nobrauca vīrietis, kurš pa logu uzsauca: push-push! Vēl viņai viens tētis piedāvāja nākt strādāt pie viņa: pārdot ūdens attīrīšanas sistēmas.

While on Saturday evening Anta was riding her bike up a hill, a man drove past her in his car motivating her by saying: push, push! One dad also offered her a job selling water cleaning device systems.

Kristaps  piebrauca pie milzīgas mājas, kur pagalmā braukājās puika, apmēram 5. klase. Iznāca mamma un teica, ka viņiem jau viss ir nodrošināts ar izglītību, jo puika neiet skolā, un pie viņa katru dienu brauc privātskolotājs. 

Kristaps drove to a huge house, where there was around 11 years old boy in the backyard. The mom came out and said, that they have no problems with education, because the boy doesn’t go to school, but has a tutor that comes to their house every day.

Dāvis satika ģimeni, kura baznīcā pazīst sievieti no Latvijas, Dāvis iedeva viņiem savu biznesa karti, cerams sieviete uzrakstīs. Vienmēr ir patīkami satikt savējos šeit! Viņš turpināja strādāt ap Kanjon ezeru, ļoti skaista vieta.

Dāvis met a family that goes to the same church as one lady from Latvia, he gave them his business card, hopefully the woman will message him. It’s always nice to meet someone form home! He continued to work around the Canyon lake, a very beautiful place.

Ēvija  runāja ar vienu opi, kurš, kad Ēvija jau gāja prom, atzinās, ka no sākuma nav gribējis vērt vaļā, bet tad pamanījis viņas sportiskās kājas, un nodomājis, ka varbūt viņa ir no policijas, labāk atvērt! Piektdien strādājot viņai kāds kungs,  iedeva saldējuma kasti 2.5 l , viņai pirmo reizi kāds iedeva tik daudz saldējuma!

Ēvija was talking to one grandad who before she was leaving confessed to her, that at first he didn’t want to open the door for her, but when he saw her fit legs, he thought she might be from police, so he better open! On Friday one gentleman gave Ēvija 2,5l box of ice cream, that’s the most anyone has ever given to her!

Zane satika Ķīniešu pāri, un tētis bija Šefa formas tērpā, un Zane prasīja, vai viņš strādā Ķīniešu restorānā, uz ko viņš atbildēja, ka nē-Japāņu! Vēl viņa satika mammu no Indijas, kas pie durvīm pienāca Indiešu tautas tērpā, ar visu lielo lakatu ap galvu.

Zane met a Chinese couple , and the dad was wearing chef’s uniform, so Zane asked if he works at a Chinese restaurant, but it turned out to be Japanese! She also met a mom from India, that opened the door wearing traditional Indian costume.

Edijs –  ceturtdien Edijam durvis atvēra transvestīts, viņš no sākuma nesaprata, ko jautāt, vai tā ir mamma, vai tētis?Sestdien viņš runāja ar vienu mammu pie durvīm, bet saruna sanāca īsa, jo viņa aiztaisīja durvis sakot, ka kondicioniera vēsais gaiss ir pārak dārgs!

Last Thursday a transvestite opened a door for Edijs, so he was kinda confused if he should ask for the mom or the dad of the house. Saturday one mom opened a door, but the conversation was pretty short, because she closed the door saying that the conditioned air is too expensive!

 

IMG-4040IMG-4042

 

Sanita and Do One More!

“Hey, hey!
Divas trešdaļas no vasaras ir pagājušas, tā kā laiks skrien vēja spārniem, katrs cenšamies pagūt izdarīt vēl neizdarīto. Tāpēc šonedēļ kā svētdienas aktivitàti izvēlējāmies vienkārši atpūsties pie ezera, uzkrāt spēkus nākamajai nedēļai un izbaudīt mirkli.
Sūtam sveicienus uz Latviju un novēlam izdevušos nedēļu visiem! “
“Hey!
Two thirds of the summer has passed by, and since the time flies we all are trying to do the things that we haven’t done until now. That’s why this Sunday we decided to just chill at the lake,  “charge up ” for the next week , and just enjoy the moment. Saying Hi to everyone in Latvia and we wish you a great week! “

Liene and Sucess Hunters!

These guys ar so determined! They can they will, they are going to! Let’s check out their week.

Šie jaunieši ir ļoti apņēmīgi! Viņi var, viņiem sanāks, un viņi to izdarīs! Paskatīsimies kā tad viņiem veicās šonedēļ!

liene 1liene 2liene 3liene 4liene 5liene6

 

Silvija and St. John’s Wort

 

“Hey!

Aizvadīta astotā nedēļa un palicis ir mēnesis līdz vasaras beigām. Kā jau vienmēr esam strādājuši un pavadījuši vienreizēju laiku ar visām Aļaskas mammām.

Šajā svēdienā Asinszāles komanda ir sadalījusies pa visam mazās grupiņās, jo divas no komandas meitenēm (Silvija un Agate) šodien tika pavadītas uz Džūno.

Jūs vēl varbūt to nezināt, bet Aļaska ir ļoti internacionāla vieta, tāpēc, jo vairāk valodas tu zini, jo veiksmīgāka diena. Kā piemēru varam minēt Madaru, viņai ļoti labi veicas ar Meksikāņiem, jo mammām atļauj runāt spāniski, protams, pati runā angliski. Taču, Ruta nākošo nedēļu plāno runāt Ķīniski. 😀

Tad jau ar pilnu sparu ar vienu kāju nākošajā nedēļā un tiekamies jau pēc nedēļas!”

 

 

“Hey!

The eighth week has passed by, and there is only one month left until the end of the summer! As always we have been working and spending great times with moms in Alaska.

This Sunday the group of St. John’s Wort was divided into two smaller groups, because two of the girls ( Silvija and Agata) left for Juno.

Maybe you don’t know it yet, but Alaska is very multinational place, so the more languages you know, the better will be your day. As an example we can mention Madara that does really well with Mexicans. She let’s the moms speak Spanish, while she speaks English. However, Ruta for next week is panning to speak Chinese!

We are pumped up, and with one foot already in next week, so see you in a couple of days!”

 

IMG_0991IMG_0994IMG_1008

 

 

Liisi and Growth Clan!

Well, this here just looks like a party! Gorgeous Growth Clan from Utah!

Nu šī izskatās pēc ballītes! Apburošais Growt Clan Jūtā!

liisi1liisi2

Kristina and R.P.S.

You can’t be upset looking at these smiling faces! Kristina and her org preparing for the best week ever!

Nav iespējams nesmaidīt skatoties uz šīm priecīgajam sejām! Kristina ar organizāciju gatavojoties savai labākajai nedēļai!20170723_13431920170723_13475020504020_1870413666620502_1206003659_n20526624_1870413689953833_136866009_n20562917_1870360926625776_449940353_n20590769_415148885553187_2056989238_o (1)

Let’s not forget Canada!

 

What’s up with Uldis? Well, he had quite a week, because he was selling books on an island! Yeah, that’s right, on an island in the ocean! It’s called Deer island, and here is he coming home with a ferry. Selling books boat to boat

Kas jauns Uldim? Viņam šī nedēļa noteikti bija kas neparasts, jo viņš pārdeva grāmatas uz salas! Tieši tā, uz salas okeānā! Tās nosaukums ir Deer isand ( Briežu sala) , un šeit ir foto kā Uldis atgriežas mājās pēc darba!IMG_0149IMG_0154

 

But sometimes people think that Liene is a Jehovah’s witness or a tax lady, that comes to check out their property, if they are paying taxes for everything 😀 So the conversations always start on an interesting note

Cilvēki bieži domā ka Liene ir vai nu Jehovas lieceniece vai arī  nāk pārbaudīt īpašumu, lai uzliktu lielākus nodokļus 😀 Sarunas pie durvīm vienmēr sākas interesanti. IMG_3873 (1)

 

 

 

 

Done with week 7

This is the part of the summer where the real deal starts. For 6 weeks our heroes have been making good habits and learning many new things – now it is time to break records and strive for greatness!

Ir sākusies nopietnākā vasaras daļa. 6 nedēļas mūsu varoņi ir mācījušies daudz ko jaunu, un veidojuši sev labus paradumus – tagad ir pienācis laiks uzstādīt jaunus rekordus un mērķēt uz jauniem sasniegumiem!

Liene and Success Hunters!

 

“Success hunters are smiling towards almost reached goals!”

“Success hunters priecājas par to, ka mērķu sasniegšana ir rokas stiepiena attālumā”

received_257755341295365.jpeg

 

Sanita and Do one more!

 

“Sākusies vasaras otra puse, bet mums spēks, izturība un prieks tikai pieaug, tāpēc kā svētdienas aktivitāti izvēlējāmies braucienu ar kajakiem pa Mississippi.
Pirms tam nobaudījām nopelnīto bezmaksas saldējumu, kuru saņēma katrs, kurš cītīgi strādāja pagājušajā nedēļā un pārrunājām kas kuram smieklīgs atgadījies nedēļas laikā.
Kristiāns satika ļoti “draudzīgu” suni, no kura, lai tiktu vaļā, vajadzēja izmantot mapi.
Dienā, kad Laura sekoja Laumai, pirmā satiktā ģimene, iedeva brokastis. Vēl viņas satika jautru ģimeni, kur vectēvam bija bikses ar zebras rakstu.
Santai viesu ģimenes bērni sasaldēja ābolus un apēda visus banānus.
Patiess prieks par Ģirtu, kurš pievienojās Akselam un Kristapam un saņēma balvu – iespēju iegādāties kādu foršu lietu no Amazon.com”
“The second half of the summer has started, but our strength ,perseverance and joy is just growing stronger, and that’s why we chose kayaking in the Mississippi river as the Sunday activity.  Before that we enjoyed our free ice-cream, that deserved everyone who worked hard the past week, and talked about what fun happened during the week. Kristians met a very “friendly” dog, that he even had to use his binder to get rid of it. The day when Laura followed Lauma, the first family they met , gave them breakfast. They also met one fun grandpa who had zebra striped pants. The kids at Santa’s host family froze all of the apples and ate all of the bananas. We are really happy for Girts, who just like Aksels and Kristaps got the prize to order some cool stuff from amazon.com”

 

Silvija and St. John’s Wort

 

“Sveiciens septītās nedēļas nogalē!

Asinszāles komanda šonedēļ ir strādājusi godam un visi nopelnīja saldējumu par brīvu tik cik var apēst. Varam visus pakārdināt un pastāstīt, ka Aļaskā ir vienreizējs saldējums ar uz vietas ceptu vafeli.

Šī nedēļa atšķīrās no citām, jo Aļaska ir ļoti liela un mūsu komanda grib satikt visas Aļaskas mammas, tāpēc esam sadalīti grupiņās visās Aļaskas pusēs un kopējā sapulce vairs īsti nenotika kā līdz šim. Taču godam nosvinējām mūsu organizācijas līdera – Silvijas dzimšanas dienu.

Šīs nedēļas laikā ir bijuši arī jautri notikumi, Silvija stāstīja, ka viena mamma aiz durvīm stāvēja un negribēja nākt ārā, jo viņai saplīsa brilles un viņa slikti redzēja. Tikai tāpēc, ka viņa esot izklausījusies labi viņa tomēr atvēra durvis un nākamajā dienā nopirka grāmatas, kad salaboja brilles. Taču puiši, Raitis un Rihards, braucot pa ceļam no Wasillas uz Fairbanks stājās 3 reizes, lai atdzesētu mašīnas motoru, citādi braucot kalnā tas pārāk daudz uzkarst. Kā arī, pa ceļam gandrīz notriekuši zaķi. 

Tā šo nedēļu pavadījām mēs Aļaskā!

Lai jums izdevusies nedēļa, tiekamies jau pēc septiņām dienām!”

 

“Greetings at the end of week 7!

The team of St. John’s Wort did a good job this week, so they deserved all the free ice-cream they could eat. We can brag a little bit, because here in Alaska we have an amazing ice cream with waffles.

This meeting was a bit different from the ones we had before, because Alaska is so big, we are divided into smaller groups, and we all can’t make it to one bigger meeting. But we did a good job celebrating our group leader Silvija’s birthday.

Of course we had some fun happenings as well. Silvija met one mom, who didn’t want to come out of the house, because her glasses broke, and she couldn’t see anything. Only because Silvija sounded nice she opened the door, and bought the books next day, when her glasses were fixed. The boys, Raitis and Rihards had to stop 3 times during their drive from Wasilla to Fairbanks , because the engine of the car got too hot, since they were going up a hill. And they also almost hit a hare.

This was our week in Alaska!

Have a great week and see you in 7 days!”

 

Dāvis and Ponies 4 Life!

 

Edijam bija ļoti interesanta nedēļa. Satika kādu vīrieti no Etiopijas, kas prata krievu valodu. Teica “privet” , “poka” un vēl citas interesantas frāzes. Vienu citu dienu, kad Edijs gāja pie mammas un prasīja vai viņa ir šīs mājas mamma, viņa atbldēja, ka ir suņu mamma. Edijs ir īsts cīnītājs un viņam katra nedēļa ir arvien labāka un labākais ir tikai priekšā.

Dāvis kā parasti ir uzdevumu augstumos pildtos savus organizācijas līdera pienākumus. Strādā agri un ilgi, pat tad, kad mašīnai saplīst riepa, Dāvis atrod risinājumu un pēc 20 minūtēm ir atpakaļ uz strīpas. Vienu dienu Dāvis satika militāru tēti, kurš ar pirmo reizi uzminēja no kurienes viņš  nāk.

Kristaps satika mammu, kura tikko bija pārvākusies no Kalifornijas, vēl neizkrāmējusi kastes un iedeva viņam suvenīrā salocītu Amerikas karogu. Citu dienu satika tēti, kurš bija sajūsmā par Eiropu- viņam bija Volvo mašīna, patīk Eiropas ēdiens un sieva arī no Eiropas (Čehijas). Viņa atbilde bija, ka Eiropā viss ir labāks- ēdiens, mašīnas, arī meitenes.

Ēvijai šonedēļ sanāca ēst daudz saldējumu- suliņas, uz kociņa, konusa saldējumus, bet vislabāk Ēvijai patika, ka viņa dabūja veselu saldējuma kasti, kuru  apēda kopā ar Antu. Vienu dienu Ēvijai gadījās ķibele ar mašīnu- saplīsa josta, bet par laimi, Bookfieldā ir superīgi cilvēki- viens tētis palīdzēja viņai sataisīt mašīnu 15 minūšu laikā.

Anta cīnās ar emocijām un neparastām situācijām grāmatu arēnā, bet notiek arī jautras lietas. Vienu dienu Anta gāja pie ģimenes, jau vilka ārā grāmatu, lai rādītu, taču izrādās, ka grāmatas tur nebija un no malas izskatījās varen jautri. Abi protams izplūda smieklos un bija enerģijas lādiņš arī turpmākajai dienai.

davis

And what’s up in Canada?

Un kas jauns Kanādā?

 

Lauris kinda reminds me of Ace Venture – the pet detective, because it seems like he has met all of the cutest animals in Canada. Just look at them!

Lauris mazliet atgādina Eisu Venturu – zvēru detektīvu, jo šķiet ka viņš jau ir redzējis visus mīļigakos zvēriņus Kanādā!

 

But Guntars and Uldis know no rest. For them Sunday is a great day to do some Cross fit practice. Keeping themselves fit! Oh, and also Uldis got cake in the face from Guntars.

Guntars un Uldis atpūsties nemāk. Viņiem svētdiena ir lieliska diena, lai dotos uz Cross fit treniņu, puiši uztur sevi formā! Ak jā, vēl Uldis no Guntara saņēma kūku sejā.

 

Liene uses her Sundays in a more girly way – this week she went to pick raspberries with her host mom. It’s a great day to have a great day!

Liene savas svētdienas pavada ļoti meitenīgi – šonedēļ viņa kopā ar savu viesu mammu devās lasīt avenes. Šī ir lieliska diena, lai būtu lieliska diena!

 

See you guys next week!

Tiekamies nākošnedēļ!

 

 

 

 

 

Done with week six!

For some of us – time flies, for others – these six weeks may seem like forever. But the calendar doesn’t lie – we are half way done with the summer! Hurray for that, and hurray for all the adventures yet to come!

Dažiem no mums šķiet, ka laiks lido, citiem, ka tas velkas bruņurupuča ātrumā.  Kalendārs gan ir tas, kas mums nemelos – puse vasaras ir godam “pievarēta”! Priecāsimies par šo sasniegumu, un par visiem pārejiem sasniegumiem, kas vēl sekos turpmākajās 6 nedēļās!

Liene and Success hunters!

“We celebrate birthdays, we celebrate Bookfield, we celebrate our lifes! Success is all about having fun and having lot of food!”

“Mēs svinam dzimšanas dienas, mēs priecājamies par Bukfīldu, mēs svinam dzīvi! Panākumu atslēga ir izklaidēties un izbaudīt ēdienu! ”

received_1904681809812496

 

Silvija and St. John’s Wort

“Sveiciens visiem no saulainās Aļaskas!

Ar šo dienu puse no vasaras ir mums aiz muguras un ja paskatās uz šo laiku atpakaļ, tad ir bijuši visdažādākie piedzīvojumi un liela izaugsme.

Taču, ja skatās uz aizvadīto nedēļu, tad mūsu komandai bijuši jautri atgadījumi – Silvija satika mammu, kuras meita pirmo gadu pārdod grāmatas Kentakī štatā. Pirmais, ko viņa jautāja: “Kāpēc jūs neskrienat? Domāju, ka skriesiet! Nāciet tik iekšā!” Nemaz neuzklausot uzrunu vai iepazīstināšanu aicināja meitenes iekšā. Taču, Agate ar Jāni iepazinās ar amerikāņu kazām, kurām aplokā ir pašām savs batuts.

Šo svētdien, pēc tikšanās ierastajā vietā un jaunu gudrību smelšanās, Asinszāles komanda devās iepazīt Aļaskas vēsturi un kultūru Ankoridžas muzejā – “Anchorage Museum”.

Tā ir pagājusi mūsu nedēļa. Vēlam visiem izdevušos nedēļu un tiekamies jau nākošnedēļ!”

 

“Hello from the sunny Alaska!

Mark this day, because the half of our summer is done, and if we look back at the time we have spent here, we can honestly say, that we had tons of adventures, and we grew a lot.

However, if we look back just at this past week , we can recall some fun times as well.  Silvija met a mom whose daughter is selling books at the state of Kentucky for the first year. The first thing she said was:”Why aren’t you running? I thought you would be running! Come on in!” without listening to approach she just invited the girls in.  Agate and Janis had the pleasure to meet American goats,  that had their own trampoline.

This Sunday, after meeting in the same old spot, and gaining some wisdom,  the team of St. John’s Wort went to find out a little bit more about the history and culture of Alaska.  The team went to Anchorage museum.

That was our week, folks! We wish to everyone a successful week, and see you next time! ”

 

Sanita and Do one more!

“Noslēgusies kārtējā nedēļa un vasara jau pusē, bet mēs ar katru nedēļu kļūstam tikai labāki, spēcīgāki un gudrāki. Šonedēļ bija īpašs prieks par Kristapu, kurš, tāpat kā Aksels pagājušajā nedēļā, ieguva balvu – iespēju pasūtīt sen kārotas lietas no amazon.com
Vēlējāmies atvēsināties un paaugstināt savu adrenalīna līmeni, tāpēc kā svētdienas aktivitāti izvēlējāmies cliff jumping jeb lekšanu ezerā no klints. “
“Another week has passed by, and we are already done with the half of summer, but each week we are getting better, stronger and smarter. Today we are super happy for Kristaps, who just like Aksels last week won the prize to order some stuff from amazon.com. We wanted to cool down and to increase our level of adrenaline, that’s why we chose cliff jumping as the Sunday activity.

Kristina and R.P.S.!

“Sandis and Jurgis got a car and dealt with some monkeys in a creative way. They pumped the flat tire with the bicycle pump. Problem-solving attitude in action.

Jurgis got birthday Tacos on his birthday and Niko got cupcake in his face for birthday.

Nana and Liis are having so energetic ExEx in the morning that senior’s group joined them in morning routine.

Kristina will teach you how to find your size clothes in case you happen to loose  weight in the states. Shop in kids’ department. 😀

Liis met overly huggy and outgoing police officer in her turf, who didn’t want to let her go. (like ever)
For a long while, when people were telling Nana that they work graveyard, she was amazed how many jobs were available at the cemetery. ”

 

“Sandis un Jurģis risināja problēmas ar mašīnām diezgan netradicionālā veidā – tukšu riepu viņi piepumpēja ar velosipēda pumpi! Problēmu risināšanas attieksme darbībā.

Jurģis savā dzimšanas dienā tika nevis pie dzimšanas dienas kūkas, bet gan tako, bet Niko savā dzimšanas dienā saņēma kūku sējā.

Nanas un Liisi rīta vingrinājumi ir tik ļoti enerģiski, ka tiem pat pievienojās pensionāru grupiņa.

Kristina pamācīs kā atrast sava izmēra apģērbu, ja nu štatos sanāk nomest svaru. Ir jāiepērkas bērnu nodaļā!

Liis savā darba teritorijā sastapa ļoti sabiedrisku un mīļu policijas virsnieku, kurš nevēlējās Liis laist vaļā.

Ilgu laiku, kad cilveki Nanai stāstīja, ka viņi strādā kapsētā, viņa bija pārsteigta par to, cik daudz darba vietas tur var būt.

 

Dāvis and Ponies 4 Life!

 

Edijs sestdien pie durvīm satika kādu mazu puiku, un lūdza , lai viņš pasauc vecākus. Puika teica, ka viņam Ediju nevajag, bet tomēr gan aizgāja kādu pasaukt. Puisis atgriezās ar savu mazo māsu, kurai rokās bija spēļu cirvis, bet pašam puikam zobens un vairogs. Vēl Edijs satika kādu tēti, kas viņam kā suvenīru vēlējās iedot sasaldētu klaburčūsku.

Edijs met a little boy at the door, who told him, that they don’t need anything. However, when asked to call a parent, he went to call someone, and returned with a toy shield and sword, and his little sister, who had a toy ax. He also met a dad who wanted to give him a frozen rattlesnake as a souvenir.

Anta šonedēļ nonāca pie mājās, kur uz zīmītes latviski bija uzrakstīts “visi mīļi gaidīti!”. Tikai diemžēl neviena nebija mājās, kaimiņi teica, ka viņi devušies ceļojumā. Anta atstāja savu biznesa kartiņu, varbūt viņai pēc tam kāds uzrakstīs!

This week Anta knocked on a door where she found a note at the door that was written in Latvian – “welcome everybody!” , sadly, the family was gone for a vacation. Anta left her business card, maybe they will write to her after returning home.

Dāvis šonedēļ strādaja eksotiskā vietā, kur bija mākslīgi izveidots ezers, zem kura ir appludināta pilsēta. Vēl viņš satika kādu vecmammu, kura tieši tajā rītā pētot savu grāmatu skapi bija sapratusi, ka viņai ir parāk maz grāmatu ,tā kā Dāvis bija pieklauvējis tieši laikā!

This week Davis worked at an exotic place, where there was a man-made lake, and underneath the lake was a flooded town. He also met one grandmother who was checking out her bookcase the same morning, and came to a conclusion that she needs more books! So Davis was at the right place at the right time!

Kristaps satika kādu korpulentu mammu, kurai izmuka sunītis un viņa nevarēja viņu noķert. Vēl viņš satika vienu tēti, kurš viņam piedāvāja pārdot novērošanas kameras reizē ar grāmatām.

Kristaps met one chubby mom, whose dog escaped, and she couldn’t catch him. Also he met a dad, who offered him to sell security cameras while selling books.

Ēvijai  šonedēļ bija izdevība sekot Gerdai Rand un paskatīties kā strādā meitene no ” Super star” grāmatas, kura ir viena no labākajiem pārdevējiem. Ēvija stāstīja, ka bija ļoti jautra diena, un viņa iemācījās daudz ko jaunu. Viena mamma pat ietriecās Gerdas mašīnā un pēc tam no viņas nopirka grāmatas

This week Ēvija had the chance to follow one work day to Gerda Rand – a girl form “Super star” book, one of the best salespeople in SW.  Ēvija said that she had a fun day, an she learned many new things. One mom also hit Gerda’s car, and later one bought books from her.

WP_20170716_13_42_08_Pro.jpg

And how about the mighty sales people in Canada?

 

You can tell when someone is working hard – like Guntars! for example  His shorts can’t handle all the sitdown’s he is having!

“Sitdownos” paraugs ir jāņem no Guntara – jāstrādā ir tā, ka katru nedēļu ir nepieciešami jauni šorti!

guntars1

And here we see Liene, who is living the dream in beautiful Canada!

Šeit mēs redzam Lieni, kas Kanādā bauda dzīvi!

FullSizeRender (3).jpg

Have an awesome week, and see you guys next time!

a1YneQ8_460s.jpg

Week 5 – check!

We are already done with week 5 ,  time flies, doesn’t it? This week our lean,mean  bookselling machines had the most fun competition of the whole summer – a chance to throw a pie into a face of someone from the organization! Let’s take a look at how was their Sunday and the whole week in general.

Piektā nedēļa jau ir pagātnē, un var just, cik ātri lido laiks! Šonedēļ mūsu fantastiskajiem grāmatu tirgoņiem bija visjautrākās sacensības visas vasaras laikā – iespējā iemest pīrāgu sejā kādam savam organizācijas biedram! Atskatīsimies, kā viņi pavadīja savu svētdienu un pārējo nedēļu.

 

Sanita and Do one more!

“Kā jau parasti katram no mums nedēļa Bukfildā pagājusi ar milijons dažādiem notikumiem, bet visvairāk lepojamies ar Aksela panākumiem, iegūstot vislielāko izaugsmi sit down’os- viņš vinnēja iespēju iegādāties sen kārotas lietas no amazon.com .Piektā nedēļa noslēgusies ar pavisam jautru padarīšanu, ar vienīgo balvu, kuru pasniegt ir daudz labāk nekā saņemt – ar pie in the eye jeb pīrāgs sejā. Kā svētdienas aktivitāti izvēlējāmies aizbraukt pašaudīties ar lāzeriem. “

“The week for each of us, as usual, was filled with millions of interesting things, but we are super proud of Aksel’s success, achieving the biggest growth in sit down’s – he won the opportunity to buy some stuff he desires from amazon.com. Week five ended with one pretty fun event – the only prize you want to give somebody, not to receive – with “pie in the eye”. As a Sunday activity we decided to play some laser tag.”

Silvija and St. John’s Wort

“Saulaini sveicieni visiem!

Ir pienākusi jau piektās nedēļas svētdiena un ar katru dienu tuvojamies vasaras beigām. Taču par laimi vēl nēesam pusē un varam turpināt izbaudīt Aļaskas dabu un skaistos skatus.Šonedēļ esam smagi strādājuši un katrs no mums cīnijās, lai nesaņemtu sejā pīrāgu. Cīņa bija sīva, jo viena no komandām atpalika no otras tikai ar vienu nieka punktu. Puse no Asinszāles komandas varēja būt priecīgi un smērēt sejā putukrējumu, bet otra puse varēja izbaudīt to, kā ir, kad seja ir ieziesta ar TREKNU putukrējumu. Bija jautri!Pirms pīrāga sejā lēkājām pa batutiem un rāpāmies pa klinšu sienām. Esam izbaudījuši lieliski arī šīs nedēļas brīvdienu, tagad gatavojamies, lai nākamā nedēļa būtu panākumiem pilna

Lai jums izdevusies nedēļa!”

“Sending sunny greetings to everyone!

It’s already the Sunday of week 5, and with each day we are getting closer to the end of the summer. Luckily, we are not even at half, so we still have some time to enjoy the beautiful nature of Alaska. This week we worked really hard , and each of us did their best to not to get a pie in the face. The competition was tough, because at the end, the teams scores only differed by one point! Half of the St. John’s Wort was super happy, and smeared the whipped cream at the other half of the team, who “enjoyed ” being a pie face. It was fun!

Before the “pie in the eye” we jumped on trampolines and climbed rock walls. We have really enjoyed the free day of this week, now we are preparing for a week full of success.

Have a great week!”

 

 

Dāvis and Ponies 4 Life

Ēvijai šī bija ļoti jautra nedēļa. Viņa satika ļoti daudz meksikāņu ģimenes. Kāds meksikāņu tētis sākumā teica, ka nerunā angliski, bet kad Ēvija paskaidroja ko dara, un parādīja grāmatas, viņš skaidrā angļu valodā teica: “Ej pie manas sievas, viņa ir iekšā”. Ēvija šonedēļ arī vinnēja “pie in the eye” un tēpēc varēja Edijam sejā iesmērēt kūku.

Ēvija had a really fun week. She met a lot of Mexican families. One Mexican dad said he didn’t speak English,  but when Ēvija told what she was doing, and started to show the books, the dad, speaking perfect English told her to go inside, and talk to his wife. Ēvija also won the “pie in the eye” and had the chance to throw a pie into Edij’s face.

 

Edijs šonedēļ satika vīrieti no Misisipi , kura kaimiņš izgudroja Coca-cola. Vēl kāds vīrietis Edijam teica, lai viņš atnak atpakaļ, kad nebūs tik karsts. Bija dažādi smieklīgi atgadījumi ar “no soliciting” (“nekādas pārdošas”) zīmēm, kas mēdz būt uz privātmāju durvīm.  Piemēram,  vienai mājai bija zīme “solicitors will be eaten by zombies” – pārdevējus apēdis zombiji.

Edijs met a man from Mississippi whose neighbor invented Coca-cola. One other man told Edijs, that he should come back, when it won’t be this hot. He also had some funny situations with “No soliciting” signs. For example, one house had a sign that said that “solicitors will be eaten by zombies”.

 

Dāvis satika ģimeni, kurai bija 3 adoptēti bērni no Latvijas. Viņš strādāja teritorijā kurā atradās viena no tīrākajām upēm Teksasas teritorijā, tā bija pilnīgi caurspīdīga, un braucot gar upi, viņu apciemoja kazas, kas mēģināja iebāzt galvu Dāvja mašīnā.

Dāvis met a family who had 3 adopted kids from Latvia. The territory where he worked had one of the cleanest rivers in whole Texas, it was practically see through. While we was driving along the river, some goats paid him a visit, and even tried to put their heads in the car.

Kristapam šonedēļ apsēžoties ar kādu mammu uzbruka kaķēns, jo viņu ieinteresēja Kristapa roku kustības. Šīs nedēļas laikā viņš savāca dažādus suvenīrus no militārajām ģimenēm – gaisa bāzes T- kreklu, militāristu cepuri utt. Vēl viņš no Dāvja dabūja kūku sejā.

Kristaps was attacked by a kitten during a sitdown with one mom. The kitten was intrigued by the movement of Kristap’s hands. During this week he collected souvenirs from military families – air force T-shirt, military hat etc. He also got “pie in the eye” from Dāvis.

 

Uvis šonedēļ arī vāca suvenīrus no militārajām ģimenēm – viena mamma viņam iedeva vīra gaisa spēku medaļu no dienesta Korejā. Vēl Uvis satika kādu tēti, kurš ir ļoti aktīvi iesaistīts ASV izglītības sistēmā un uzzināja daudz  ko jaunu. Nedēļas beigās Uvis no Antas dabūja kūku sejā, jo zaudēja šīs nedēļas sacensībās.

Uvis also collected a bunch of souvenirs from military families – one mom gave him her husband’s air force medal for serving in Korea. Uvis also met a dad who was really actively involved in the educational system of the USA, and learned many new things. At the end of the week he received a pie in the face from Anta, because he lost this weeks challenge.

 

Antai Annai bija līdzīgs hobijs kā puišiem – ar suvenīriem bija pilna gandrīz visa soma. Anta pamanīja to, ka vārdi strādā, un kad kāds tētis sākumā raidīja viņu prom, bet Anta parādija, ka visi pērk šīs grāmatas, tētis kļuva ieinteresēts. Viņa šonedēļ stāstija daudz jokus, un bija iespēja Uvim sejā iesmērēt kūku.  

Anta Anna had the same hobby as boys – she was collecting souvenirs, her whole bag was almost full with them. Anta noticed that names do work – one dad seemed kinda skeptical , but after seeing how many people are buying, he was suddenly interested. This week she was telling a bunch of jokes, and had the chance to throw a pie at Uvi’s face.

 

Liene and Success hunters!

“We are happy, sexy, and rich! We dedicate our success to our loved ones therefore we are going to melt our hearts in the book field and we are going to prove them that they raised SUCCESS HUNTERS!”

“Mēs esam laimīgi, seksīgi un bagāti! Mēs savus panākumus vēlam visiem mūsu mīļajiem, un visu sirdis Bukfildā izkusīs, un mēs pierādīsim, ka vecāki ir izaudzināši PANĀKUMU MEDNIEKUS!”

 

 

Liisi and Growth Clan!

 

 

Kristina and R.P.S.

 

And what are boys up to in Canada?

 

Here we can see the glamours, the exciting life of traveling salesman! Uldis and Guntars getting some exercise 🙂

Šeit mēs redzas glamūrīgo un satraucošo  ceļojošo pārdevēju dzīvi! Uldis un Guntars uztur sevi formā cilājot grāmatas grāmatas 🙂

Week 4 is done!

Kristina and R.P.S.

 

RPS team of Nevada/California has accomplished 1/3 of the summer and we have had our best week yet!

 • Over the past week Kristina met a lady who worked on Michael Jackson sarcophagus.
 • Sandis met the same family as Kenny Brooks (yeap, the funniest door-to-door salesman ever) and guess what? The dad of the house was wearing the same t-shirt as in the video from 7 years ago. Family ended up getting My Set and paid it off with a bag of quarters!.
 • Nana and Liis got free breakfast from McDonalds because the shift manager appreciated our effort of making the world a better place. Funny enough, they were approached by Door-to-door preachers at their HQ today. (Karma)
 • Vlad came across a family with a collection of katanas.
 • Makho got a chance to have several sit-downs in Russian. He also got a success coin for having 30 demos on average every day.
 • Niko and Vlad were the brave ones to dive  into the cold river of Donner Memorial State Park in California.
 • Last, but not least, With new t-shirts whole team is prepared to meet all the awesome families on 4th of July.

 

 

Silvija and St. John’s Wort

“Sveiciens visiem no tālās Aļaskas! Šajā nedēļā laiks mūs ir gan lutinājis, gan nav bijis tik pateicīgs. Taču mēs turamies stipri un priecājamies par katru jaunu dienu, ko varam pavadīt šeit, Aļaskā.
Šo svētdien nemainīgi visi tikāmies kafejnīcā, kur parasti izrunājām nedēļas karstākās ziņas un notikumus. Bet pēctam nolēmām noslēgt svētdienu ar daudz ēdienu, tāpēc, devāmies ieturēties uz “All you can eat place” (par 12$ vari ēst visu dienu). Pieēdāmies un pārēdāmies visai nākošajai nedēļai. Tagad būs spēks strādāt vēl sparīgāk.
Laiks skrien vēja spārniem un izrādas, ka ir noslēdzies vesels mēnesis, kopš ieradāmies Aļaskā. Esam pavadījuši izcilu brīvdienu un tad jau rīt celsimies ar jaunu enerģiju un sparu!”

“Greetings to everyone from the far away Alaska! This week the weather both spoiled us and also was kinda rough. But we are staying strong and staying excited for every day we can spend here, in Alaska.
This Sunday, as usual we had a meeting in a cafe, where we talked about our week. After that we decided to finish off with a ton of food, that’s why we went to an “All you can eat place”, where for 12$ you can eat all day. We are full for the rest of the week, and we will have even more energy for work!

 

Sanita and Do one more!

 

“Sajūta, ka katra nākamā nedēļa paiet ātrāk nekā iepriekšējā, bet mēs joprojam satiekam foršas ģimenes un krājam smieklīgus notikumus. Šonedēļ Sanitai ar Zani nācās palīdzēt izlaust kādas sievietes mājas durvis, jo viņa nejauši aizslēdza tukšu māju un atslēgas palika iekšā. Laurai viena ģimene uzdāvināja zvejnieku cepuri, lai nesamirktu, jo laukā lija. Joprojām satiekam draudzīgus dzīvniekus un putnus – stirnas, vāveres, bruņurupučus un tītarus.”

 

“There is a feeling that each week passes by faster that the one before, but we are still meeting cool families and collecting funny stories. This week Sanita and Zane helped a lady to break a door, because she accidentally locked the keys inside her house. Laura got a present from one family – a fisherman’s hat, so she wouldn’t get wet in the rain. We are still meeting friendly animals and birds – deer, squirrels, turtles and turkeys”

SANITA6

 

Dāvis and Ponies 4 Life

Kaut ari Dāvim kā organizācijas vadītājam ir daudz pienākumu, viņam nedēļa tāpat pagājusi ļoti jautri.Viens interesants notikums bija ar kādu mammu, kas atvēr durvis iereibusi, un aicināja Dāvi pievienoties ballītei. Beigās āra iznāca ari viņas vīrs, lai palīdzētu “ballētajai” nostāvēt kājās.

Although Davis is an organizational leader, and he has bunch of responsibilities, his weeks are still super fun. For example, this week, one tipsy mom opened the door, and invited him to join the party. At the end, her husband came out, to help the party girl to stand straight.

 

Ēvijai Teksasas plašumos sanāca sastapt latvieti – Juri Zvēru. Kungs sakumā likās īgns un ieturēts, bet līdzko dzirdēja latviešu valodu,uzreiz atvērās.

In the great state of Texas , Ēvija had the chance to meet a Latvian  – Juri Zvēru. At the beginning the gentleman was kinda reserved and grumpy, but after hearing Latvian language he became much more friendly and excited!

 

Kristaps ir paspējis satikt daudzas militāras ģimenes. Kāda mamma jautaja par skaistāko vietu kur Kristaps ir bijis, uz ko Kristaps savā telefona parādija foto no Alpiem. Vēl viņs satika kādu tēti, kurš cīņā bija zaudējis abas kājas, bet ir spējis pielāgoties dažādām dzīves situācijām, neskatoties uz zaudēto.

 

Kristaps is meeting a lot of military families. When one moms asked about the most beautiful place he has been to, he showed the pictures of Alps on his phone. He also met a dad who lost both of his legs in war, but despite that he adapts to whatever life situations he has had.

 

Edijs sāka strādāt jaunā teritorijā, kurā ir sastopami cilvēki no visām pasaules malām. Viņš satiku mammu no Ukrainas, ar uzjautrinošu akcentu, mammu no Irākas ar žilbinosu izskatu, ģimenes no Panamas, Hondurasas, Vācijas un Austrālijas, un pats Edijs dievina šo daudzveidību!

 

Edijs started to work in a new territory with a big diversity. He met a mom from Ukraine with a funny accent, a stunning mom from Iraqi , families from Panama, Honduras, Germany and Australia, and Edijs love this environment!

Uvis šonedēļ vēlējās uzlaikot kāda tēta armijus jaku, bet diemžēl viņam to neatļāva.

Uvis wanted to try out an army jacket that one dad had, but got no as an answer

Anta ar katru nedēļu kļūst arvien stabilāka ar savām emocijām, tās vairs nelēka augšup un lejup. Antai sanāca izbaudīt kā amerikāņi gatavojas 4. jūlijam – viņa tika pacienāt sakot ar maizītēm un beidzot ar kūku, jo ģimenes jau laicīgi gatavojas šiem svētkiem.

Anta is becoming more and more stable with her emotions.This week they didn’t went up and down like they used to do. She also enjoyed some of the perks of 4. July. The families were already getting ready for the celebration, so she got tons of food, starting with sandwiches to even cakes.

Zanei bija jautra nedēļa. Tā sākās ar suvenīru vakšanu ( rokas sprādze, 2 dolāru banknote, kas ir ļoti reta , vainadziņi utt.) Cilvēkiem ļoti patika Zanes nomierinošā balss, un meitene saprata ka darbs viņu tiešām iepriecina, un ka viņai patīk iet un runāt ar cilvēkiem.

Zane had a fun week. It started out with collecting souvenirs like bracelets, 2 dollar bill, which is very rare and so on. The people really like Zane’s calming voice, and she understood that this job makes her happy, and she loves talking with people.

 

And greetings from Canada people!

 

20170604_111128.jpg

Lauris says Hi!

 

And Liene is sending us some love! 🙂

Week 3 on Bookfield

Sanita and Do one more!

 

Trešā nedēļa aizritējusi veiksmīgi.

Vairāki no mums ir satikuši latviešu ģimenes, kuras dzīvo jau vairākus gadus Minnesotā. Ir bijuši arī smieklīgi atgadījumi, piemēram, Laumas mašīnas numurzīme ir 666 un daudzas ģimenes smej, ka viņai ir “Devil car”.

Sanita satika mammu Dženiferu, kura pirms pāris gadiem bija nopirkusi Southwestern grāmatas un viņa teica, ka tas ir labākais, ka viņa jebkad ir nopirkusi saviem bērniem.

Ģirts vienmēr ejot prom izstāsta kādu smieklīgu joku uzlabojot dienu gan sev, gan satiktajām ģimenēm.

Kā svētdienas aktivitāti izvēlējāmies uzrīkot sacensības kartinga trasē – puiši savā starpā un meitenes savā. Saņēmām pamatīgu adrenalīna devu, kuras pietiks visai nedēļai. Sīvā cīņā starp puišiem uzvarēja Olivers, starp meitenēm Laura.”

 

“The third week has passed by successfully.

Many of us have met families from Latvia, that have been living in Minnesota for many years.Some fun things have been happening as well – for example, the license plate for Lauma is 666, and many families like to joke that it is the Devil’s car.

Sanita met one mom, Jennifer, who bought Southwestern books for her kids some years ago, and told that it was the best thing she ever bought for her kids. Girt’s is always telling jokes before leaving, so he brightens the day for the family and himself as well. The activity for the Sunday was race at the karting track between boys and girls. Enough action to charge you up for a whole week! The best one between the boys turned out to be Olivers, but between girls – Laura.”

 

Dāvis and Ponies 4 Life

 

Teritorijā kurā strādā Uvis bija ļoti daudz briežu, zirgu, poniju un suņu, kas brīvi staigāja apkārt. Uvis arī satika meksikānu ģimenes, kurās bija pat 10 un vēl vairak bērni!

The territory where Uvis worked had a bunch of horses,ponies, deers and dogs just freely running around. Uvis also met some Mexican families, with 10 and even more kids!

 

Dāvis satika lietuviešu aktrisi, kas ir bijusi arī Rīgā. Vēl viņa ceļi krustojās ar kādu vecmammu, kura ļoti gribēja no viņa nopirkt Bībeles. Dāvim šķita, ka vecmamma īsti nesaprot, ko Dāvis dara, un lai nemulsinātu vecākus cilvekus, Dāvis viņu mēģināja atrunāt. Beigās izrādijās, ka Bībeles viņa vēlējās noziedot baznīcai, tā kā viss beidzās uz pozitīvas nots 🙂

Dāvis met a lithuanian actress, who had visited Riga. He also met a grandma who really wanted to buy Bible books from him, but as he though she didn’t fully understood what he was doing, he tried to change her mind, so he wouldn’t be confusing older folks.As it turned out, she wanted to buy the books so she could donate them to the church, so in the end it was all good!

 

Kristapam šī nedēļa bija ļoti aizraujoša, viņš atika kādu tēti, kurš bija mednieks, un izšāva ar loku, kurš attīsta ātrumu līdz pat 100m/s. Vēl  viņs satika kādu mammu, kura pati pirms 6 gadiem pārdeva grāmatas, bet tagad viņai pieder savs lūpukrāsu bizness, un viņas padotībā strāda 94 cilvēki.

Kristaps had a fun week, he met a dad, whose hobby was hunting, so he had to chance to try out a bow , which can reach the speed of 100s/m. He also met a mom, who sold books 6 years ago, but now she has her own lipstick business, and she is a boss for 94 people.

 

Edijam sanāca iepriecināt kādu kungu, kurš domāja ka viņš ir picas piegādātājs. Tomēr, beigās saprata, ka picas gan Edijam nebūs.. Sanāca sastapt ari kādu turīgu izbijušu militāristu, kas Ediju iepazistināja ar biznesa pamatiem – bet to visu Edijs jau bija dzirdējis pārdošanas skolā.

Edijs made one gentleman really happy, by looking like a pizza delivery man. It’s a shame he didn’t have one. This week he also met one wealthy ex-military dad, who introduced him to bases of business – however, all of that he already heard at the sales school.

 

Anta satika daudzas fantastiskas ģimenes, kas parūpējās, lai viņa smagi strādājot nebūtu izsalkusi – viņa tika cienāta ar arbūziem, ananāsiem un sviestmaizēm. Meiteni iepriecināja kāds opis, kurš uzzinājis, ka Anta pārdod izglītojoša satura materiālus uzdāvināja viņai 20 dolārus , pašas meitenes izglītībai!

Anta met a bunch of awesome families, who made sure she wasn’t hungry during the day – she got sandwiches, and fruits like watermelons and pineapples. One grandad made Anta’s day , when he found out she was selling educational tools, he gave her 20$ – for her education:)

 

Ēvija ļoti priecajas par savām istabas biedrenēm , un bieži atgādina, ka mīl viņas. Nesen Ēvija arī satika  kādu mammu, kura sākumā šķita pikta, bet izrādijās, ka viņai jau ir SW produkti, un viņa tos dievina!

Ēvija is super excited about her roommates, and often reminds them, that she loves them. She also met one mom, who at the beginning seemed kinda mad, but it turned out that she already had books from SW and she adored them!

 

Zanei sanāca atrast jaunu viesģimeni. Kādā vakara viņa pieklauvēja pie durvīm, kuru saimnieks 1983. gadā, Misisipī ,pats pārdeva grāmatas, un viņi ļoti labprāt uzņēma meitenes pie sevis. Vēl Zane savā īpašumā ieguva divas jaunas grāmatas, vienu par medicīnu, bet otru par biznesu.

Zane found a new host family. One night she knocked at one door, where the owner turned out to be SW alumni, who had sold books in 1983., in Mississippi. They were very welcoming. She also got two new books – one about medicine, other one about business.

Dāvis1.jpg

Silvija and St John’s Wort a.k.a. Asinszāle

 

 

“Ir trešās nedēļas nogale un turpinam izbaudīt burvīgo Aļaskas dabu un cilvēkus. Laikapstākļi šodien arī nav mūs pievīluši un izbaudījām lielisku brīvdienas dienu.

Šajā svētdienā atkal tika izbaudīts konfekšu lietus un dabūtas balviņas par to, ka ir izaugsme no iepriekšējās nedēļas. Pēc kopistiskās pasēdēšanas devāmies uz Aļaskas kalnieni un izbaudījām skatus gandrīz kā no putna lidojuma. Redzējām pat sniegu, lai gan no attāluma, bet tomēr.

Netrūkst arī smieklu deva – Ruta šajā nedēļā satika ģimeni, kas garāžā turēja mājdzīvnieku – cūku Mārdžu. Ģimene esot stāstījusi, ka gribējusi pirkt suni, bet esot nopirkuši beigās cūku.

Pozitīvi esam pavadījuši nedēļas nogali un tad jau gatavojamies jaunajai nedēļai, kas solās būt piedzīvojumiem bagāta.”

“It is the weekend of week three, and we continue to enjoy the nature and the people of Alaska. The weather is on our side, and we are enjoying a beautiful day.

This weekend we also experienced the candy rain, and rewards for growing from week to week. After all of us chilling together for a while, we went to experience Alaska from almost a bird view. We even saw some snow. From afar, but still.

We also had some laughs – this week Rūta met a family who had a pig as their pet. They keep it in the garage, and her name is Marge. The family told that they wanted to buy a dog, but got a pig instead.

The weekend was spend very uplifting, and we are ready for a new week, full of adventures!”

Kristina and R.P.S.

 • This week we are more powerful because our team member Makho join the group
 • Danielius met a wolf. No, no, not on the streets, at one family’s house actually. He also got a free donuts because one nice lady thought he was Frenchman.
 • One lady closed Jurgis on getting a bottle of water for a dollar.
 • Niko had to break into his own car and broke the org’s record for most miles driven in a week.
 • Vlad’s bike was stolen during a sit-down. He applied “answer lies behind the next door” principle and with a help of another family’s surveillance system he was able to proclaim his property. Hi also proclaimed the Org’s trophy – giraffe for having a tied amount of sit-downs as Kristina.
 • Nana and Liis were so determined to be on time for Sunday meeting that they accidentally woke up 20 min before the usual and managed to make a quick stop-over at Lake Tahoe shore.

 

 • Šonedēļ mēs kļuvām vēl striprāki, jo tai pievienojās jauns biedrs -Makho
 • Danielius satika vilku. Nē, nejau uz vielas, bet kādas ģimenes mājā. Kāda sieviete viņam uzdāvināja arī virtuļus, jo viņai šķita, ka viņš ir no Francijas.
 • Jurģi kāda sieviete , izmantojot savas pārdošanas spējas, pārliecinājā par dolāru nopirkt ūdenspudeli.
 • Niko nācās ielauzties pašam savā mašīnā, kā arī viņš uzstādīja jaunu rekordu organizācijā, par lielāko mēroto attalumu ar mašīnu nedēļas laikā.
 • Vladam atrodoties kādas ģimenes mājā nozaga riteni. Izmantojot principu, ka atbilde ir aiz nākamajām durvīm, ar kaimiņu novērošanas kameru palīdzību viņam sanāca atgūt savu braucamrīku. Viņa īpašumā nonāca arī organizācijas trofeja – žirafe, kuru viņš ieguva, jo nedēļas laikā bija tik pat daudz “sit down” kā Kristinai.
 • Nana un Liis bija apņēmušās svētdienas sanāksmē nonākt laikā, tapēc netīšām sanāca piecelties 20 minūtes agrāk kā parasti, tāpēc meitenes iegūto laiku izmantoja lietderīgi , un piestāja Taho ezera krastā.

   

And Uldis is saying Hi from his favorite street in whole Canada!

See you soon!

Week two – so how was it?

Kristina and R.P.S.

“Second week has passed by for our org and we don’t stop improving”

 • During past week Vlad set down with dead man, yes you heard it right. The guy died when he was 16 and has a death certificate.
 • Nana found out the secret to long life from 92 years old grandma: just be yourself and fill yourself with love!
 • Liis managed to find the HQ in 2 days while making a work permit. Proof that good connection works things out.
 • Zivile knows Reno bus schedule by heart and will figure out any way to get to HQ in order to be on schedule.
 •  Davit beat everybody in the org with number of calls.
 • Hard work and dedication paid off for Danielius, Davit, Sandis, Vlad, Jurgis, and Kristina and today all of them are the proud winners of Success Coin!

kristina 4kristina2kristina7kristina9krsitina5krsitina6krsitina8

Sanita and Do one more!

“Paskrējusi vēl viena nedēļa, bet mēs kļūstam tikai sportiskāki un apņēmības pilnāki. Puiši parūpējās par pārējiem un uzkāja īstu svētku galdu no viesnīcas brokastīm, pēc tam devāmies atpūsties pie ezera un uzrīkojām volejbola turnīru.  Uzvarēja, protams, draudzība.
Paspējām arī pastāstīt kādu smieklīgu atgadījumu – vienam likās, ka naktī viesu ģimenē spokojas, bet īstenībā tas bija tikai suns, kas ienācis istabā, otram viesu ģimenei mājās ir baseins un džakuzi, kurā var atpūsties svētdienas vakarā.
Esam gatavi jaunai nedēļai un jauniem piedzīvojumiem! “
“Another week just flew by, and we are getting more fit and determined. The boys took care of the breakfast table for the Sunday meeting, and after that we went to the lake, to have a little volleyball tournament. The winner, of course, was friendship! Some fun things have been happening as well – for some, it seemed like a ghost entered their room at night, when actually it was just the host families dog, and for some – the host families pool and Jacuzzi is a perfect place where to relax on Sundays.
We are ready for a new week and new adventures!”
sanita1sanita2sanita3

Silvija and St. John’s wort a.k.a. Asinszāle

 

“Otrā nedēļa ir pagājusi, laikapstākļi palikuši siltāki, lai gan nedēļas sākumā mazliet arī uzlija. Tomēr tas netraucēja dabūt nelielu iedegumu.

Šajā nedēļā neiztrūkst arī piedzīvojumi, jo apmeklējām ļoti skaistu vietu un nokļuvām pie pašas jūras, pataustījām ūdeni un sapratām, ka būtu noderējuši peldkostīmi. Nedaudz nomaldījāmies meklējot ceļu uz stāvvietu, pa ceļam satiekot aļņu mammīti, kas atpūtās.

Šajā nedēļā esam auguši un katrs no mums saņēma savus pirmos apbalvojumus. Visiespaidīgākais bija konfekšu lietus, kas tika katram no mums.

Ar smaidu un uzņemto enerģiju gaidam jaunu nedēļu un jaunus piedzīvojumus.”

 

“Week two is done, the weather is getting warmer,although the beginning of the week was a bit rainy. However, that didn’t stop us from getting a bit of a tan. This week was full of adventures, we visited a beautiful place right by the sea, and understood that we should have brought our bathing suits. While we were going back to the parking lot, we got a little bit lost, and met an elk mom, that was chilling.

We have grew a lot during this week, and each of us got our first award. The most impressive one was candy rain, that each of us enjoyed.

We are waiting for the next week  and new adventures with a smile on our faces and full of energy!

Dāvis and Ponies 4 Life

 

Edijs saka, ka Teksas ir vieta, uz kuru būtu kādreiz dzīvē jādodas visiem! Atrodoties vidē ,kur ir tik daudz dažādi cilvēki, no dažādam pasaules malām, Edijs ir sapratis kāds cilvēks viņš pats vēlētos būt nākotnē. Esot Teksasā sajūta ir kā filmā, vai ari spēlē San Andreas.

Uvis šajās divās nedēļās ir saticis ļoti daudz meksikāņus, un viegli var apgalvot, ka tie ir cilvēki, kas ir gatavi smagi strādāt, un ka viņiem rūp viņu bērnu nākotne un izglītība. Uvis pats jūt, ka šajā laikā jau ir iemācījies visu uztvert pozitīvāk, ir kļuvis rūdītāks, un spēj pats sevi uzmundrināt.

Kristaps ir priecīgs par to, kā šajā vasarai tiek būvēti stipri pamati, un ir interesanti vērot no malas, kā to dara cilvēki savā pirmajā vasarā. Kristapu iepriecina arī tas, ka komandas rezultāti uzlabojas, un iedvesmu šonedēļ viņam sniedza kāds jauns puisis, kurš iznācis no ļoti lielas mājas nebija gan īpašnieka dēls, bet pats īpašnieks. Puisim bija 26 gadi, 4 bērni, un viņš arī ir izbijis door to door sales man, un 19 gadu vecumā nodibināja pats savu firmu, bet  22 gadu vecumā jau bija savas mājas īpašnieks. Smags darbs atmaksājas!

Zane pārcēlās uz San Antonio – uz pilsētu, kas ir 5 reizes lielāka kā Rīga. Zane ir ievērojusi cik dažādas ir kultūŗas  – meksikāņi ir ļoti silti un atvērti, itāļi – runātīgi, bet amerikāņi mazliet rezervētaki. Vietējie bieži domā , ka Zanei ir vācu akcents, bet kad uzzin, ka meitene ir no Latvijas, ir ieinteresēti, un grib dzirdēt kādus vārdus latviski.
Dāvis arī veido stirpus pamatus savai vasarai, atceroties, visu ko ir paveicies jau iepriekšējās divās. Viņš daudz joko, un vienmēr cenšas cilvekus atstāt labakā noskaņojumā, kā satika. Kādu rītu skrienot uz dušu , un sacenšoties ar pārējiem 3 puišiem, sanāca durvīs izsist caurumu.
Ēvija nedēļais laikā ir ārkārtīgi fokusējusies uz darbu, un savas domas “ieslēdz” tikai svētdienās, un ari tad tikai uz īsu brīdi. Ēvija pati saka , ka šis darbs viņai ļoti patīk, jo tas ir ļoti ļoti jautrs. Vēl nesen Ēvijai durvis atvēra kāds brāvūrigs tētis, kas sauca “free stuff,do you have free stuff”, bet Ēvija pilnīgi mierīgi, smaidot, pasniedza savu biznesa kartiņu. Pēc tam mājas saimnieks kļuva krietni draudzīgāks.

Anta nu jau krietni labāk pārzin savu teritoriju, vairs tā neapmaldās, ir iemācījusies labak kontrolēt savas emocijas, un ļoti novērtē visus laipnos un izpalīdzīgos cilvēkus ko sastop. Patīk jautrie braucieni augšā kalnos, un brīvais lidojums lejā no kalna. Galvenais ir nereaizēties par lietām ko nevar mainīt, un katru dienu kļūt labākai!WP_20170618_10_57_39_ProWP_20170618_11_07_51_ProWP_20170618_11_12_13_Pro

Liisi and Growth Clan

 

“GROWTH CLANS” from Utah! Liisi’s  org met awesome alumni Nick, who sold books for 6 years!
He is full of enthusiasm and so are we!
liisi

Canada people!

uldis.jpgUldis and Guntars are sending us some good vibes from New Brunswick,

unnamedand so does Liene with a bunch of adorable kittens!